Terugbetaling

De inschrijving voor het scoutsjaar en het kamp kosten centen. Gelukkig komen verschillende ziekenfondsen tussen bij deze betalen. Hoeveel de terugbetaling bedraagt, hangt af van het ziekenfonds. Bekijk gerust het overzicht op deze pagina!

     Voor de Christelijke Mutualiteit, klik hier

     Voor de Voorzorg, klik hier.

     Voor het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds, klik hier.

     Voor de Liberale Mutualiteit, klik hier.

     Voor OZ ziekenfonds, klik hier.

     Voor Partena Ziekenfonds, klik hier.

Breng het ingevulde document dat je op de site kan vinden binnen bij de leiding. Wij bezorgen dat getekend en gestempeld terug zodat dit binnengebracht kan worden.